Đào tạo

Home Đào tạo
VIDEO
TUYỂN SINH NĂM 2016
Dao-taochi mụcqc

Chương trình đào tạo
Tổ chức giảng dạy
Tham gia học tập
Đánh giá môn học

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo từ xa qua mạng ngành Công nghệ thông tin được vận hành theo học chế tín chỉ – sinh viên tích lũy đủ tín chỉ sẽ được xem xét cấp các chứng chỉ, văn bằng tương ứng. Kế hoạch đào tạo Cử nhân “Công nghệ thông tin” phân bổ theo 10 học kỳ gồm 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 (cao đẳng): gồm 06 học kỳ (từ HK 1 đến HK 6), trong quá trình học tích lũy đủ tín chỉ, sẽ được cấp các chứng chỉ: A, B, quản trị mạng, kỹ thuật viên. Nếu chọn làm Khóa luận tốt nghiệp Cao Đẳng (hoặc thi tốt nghiệp Cao Đẳng) thì sẽ được cấp bằng Cao đẳng và có thể ra trường.
 • Giai đoạn 2 (đại học): gồm 04 học kỳ (từ HK 7 đến HK 10). Trường sẽ tiếp nhận các trường hợp có bằng cao đẳng CNTT học liên thông để lấy bằng đại học.

 

Học kỳ Mã MH Tên môn học Tín chỉ Số tiết Ghi chú
HK 1 001001 Nguyên lý cơ bản CN Mác Lênin 5 105 Chứng chỉ A Tin học
5X1601 Tin học đại cương 4 90
5X2627 Kỹ thuật lập trình 4 90
0X6604 Đại số 3 60
HK 2 5X4602 Cấu trúc máy tính 4 90
0X6603 Giải tích 4 105
5X2601 Lập trình hướng đối tượng 4 90
HK3 001025 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 39 Chứng chỉ B Tin học
5X3601 Tin học quản lý 4 90
5X2603 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 90
5X0631 Đồ án 1 1 30
HK 4 0X6618  Xác suất thống kê 2 45
5X3602 Hệ cơ sở dữ liệu 4 90
5X2605 Thiết kế web 4 90
5X6601 Mạng máy tính căn bản 4 90
HK 5 5X0300 Kỹ năng giao tiếp ngành nghề 2 45 Chứng chỉ Quản trị mạng
5X3603 Lập trình ứng dụng CSDL 4 90
5X2607 Lập trình Web 4 90
5X6603 Quản trị mạng 4 90
5X0632 Đồ án 2 1 30
HK 6 001004 Đường lối CM Đảng cộng sản VN 3 60 Chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học
5X1603 Nhập môn công nghệ phần mềm 4 90
5X2609 Đồ họa ứng dụng 4 90
5X0603 Khóa luận tốt nghiệp Cao Đẳng /
thi tốt nghiệp Cao Đẳng
6 90 Nếu lấy bằng CĐ
HK 7 5X2611 Toán rời rạc 4 90
5X6605 Hệ điều hành 4 90
5X1605 Kiểm tra thử phần mềm 4 90
HK 8 7X0642 Kinh tế học đại cương 3 45
5X6607 Lập trình mạng 4 90
5X3604 Hệ quản trị CSDL 4 90
5X0633 Đồ án 3 2 45
5X1609 Công nghệ XML và ứng dụng 4 90
HK 9 7X0613 Quản trị kinh doanh cho kỹ sư 3 45
5X6609 An ninh mạng 4 90
5X1607 Công nghệ Java 4 90
5X3609 Bảo mật hệ thống thông tin 4 90
HK 10 5X0303 Khóa luận tốt nghiệp  Đại học/ Thi tốt nghiệp Đại học 10 150 Bằng cử nhân

 Điều kiện khi tốt nghiệp tiếng anh TOEIC tương đương 400 điểm. Trường có tổ chức thi anh văn hàng năm cho các đối tượng

chưa có bằng.

Tổ chức giảng dạy

 • 15% – 25% tổng quỹ thời gian môn học được dạy trực tiếp tại phòng học truyền thống để giảng viên gặp học viên. Việc giảng dạy tại lớp được tổ chức theo lịch của môn học.
 • 75% -85% còn lại được dạy trực tiếp – trực tuyến (online) theo phương thức từ xa sử dụng “video conference”, học viên có thể theo dõi lịch học để tham gia tại các phòng học ở các cơ sở liên kết đào tạo hoặc tại trường. Sinh viên có thể trao đổi ý kiến với giảng viên từ xa và cũng có thể học ở nhà nếu có đủ các thiết bị đa phương tiện đã đăng ký.
 • Học tập không trực tuyến (offline): toàn bộ khối lượng bài giảng trực tuyến sẽ được đưa lên mạng cho học viên tham khảo trong thời gian nhất định do giảng viên thông báo cụ thể.
 • Học bằng bài giảng điện tử, băng hình và ghi âm: sinh viên sẽ được cung cấp học liệu điện tử trong quá trình học.
 • Thực tập được thực hiện ở các phòng máy tại các cơ sở đào tạo và được giáo viên hướng dẫn trực tiếp và/hoặc thực tập trên mạng trong phòng thí nghiệm ảo (ở một số môn – khi có điều kiện).
 • Hỗ trợ học tập: Các trợ giảng sẽ chữa bài tập trực tuyến và điều hành các forum. Trong giờ bài tập trực tuyến và trên forum (của môn học) học viên và giảng viên có thể trao đổi các vấn đề liên quan tới môn học.

Tham gia học tập

 1. Học viên có thể đến học trực tiếp theo lịch học tại các điểm cầu: Trường ĐH Bách khoa / các trung tâm liên kết.
 2. Học tập tại nhà qua webcam được tuyền trực tiếp qua mạng đúng theo lịch học tại các điểm cầu.
 3. Học offline, Download video bài giảng, giáo trình, bài tập… trên mạng về nghe lại và làm bài tập.

Đánh giá môn học

Quy chế học vụ bậc Đại học và Cao đẳng theo học chế tín chỉ 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa (ban hành theo quyết định số 958/QĐ-BKĐT ngày 27/06/2012) việc đánh giá môn học sẽ được thực hiện như sau:

 • Đánh giá theo thang điểm 10 – học viên đạt một môn học (tích lũy) khi điểm tổng kết môn học là từ 5,0 trở lên.
 • Mỗi môn học đều có nhiều cột điểm thành phần trong đó sẽ có các phần đánh giá qua mạng và phần kiểm tra – thi tập trung tại cơ sở đào tạo.

Đào tạo theo tín chỉ nên không có thi lại.