Giới Thiệu

Home Giới Thiệu
VIDEO
TUYỂN SINH NĂM 2016
Dao-taochi mụcqc

Thời gian đào tạo
Tốt nghiệp
Bằng cấp
Cơ hội nghề nghiệp

Thời gian đào tạo

Năm 2011 trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM tuyển sinh đại học đào tạo từ xa qua mạng ngành “Công nghệ thông tin” (Cử nhân).

Thời gian đào tạo 05 năm.

Tốt nghiệp

  • Học viên hoàn tất chương trình học của giai đoạn Cao đẳng, bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp hoặc thi đạt các môn thi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng với danh hiệu Cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hình thức Đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông.
  • Trường hợp Học viên đã học xong giai đoạn Cao đẳng (giai đoạn 1), đang học giai đoạn hoàn tất đại học (giai đoạn 2), vì một lý do cá nhân (hợp pháp) không tiếp tục học và muốn được cấp bằng Cao đẳng thì phải bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp Cao đẳng hoặc thi đạt các môn thi tốt nghiệp Cao đẳng sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng với danh hiệu Cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hình thức Đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông.
  •  Học viên hoàn tất chương trình học của giai đoạn Đại học, bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp hoặc thi đạt các môn thi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với danh hiệu Cử nhân đại học ngành Công nghệ thông tin hình thức Đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông.
  • Học viên đã được nhận bằng bằng tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin hình thức Đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông, thì sẽ không được làm các thủ tục để nhận bằng Cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hình thức Đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông.

Bằng cấp

 • Việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo qui định chung của trường Đại học Bách Khoa và quy định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 • Mẫu phôi bằng do ĐHQG-HCM phát hành
 • Kiến thức đào tạo tương ứng với các chứng chỉ Tin học/bằng cấp.
 • Học kỳ

  Tín chỉ

  Chứng nhận chứng chỉ/ bằng cấp cuối học kỳ

  Chú thích

  HK 1 16 Chứng chỉ A tin học Học xong và đạt kết quả môn học Tin học đại cương gồm có khối kiến thức Tin học căn bản và Tin học văn phòng.
  HK 2 12
  HK 3 11 Chứng chỉ B tin học Học và đạt kết quả các môn học Tin học đại cương và Tin học quản lý và thực hiện Đồ án 1 (ứng dụng trên access) sẽ được cấp chứng chỉ B Tin học hướng quản lý (theo QĐ 21/2000 – QĐ BGDĐT ngày 03/07/2000
  HK 4 14
  HK 5 15 Chứng chỉ quản trị mạng Đồ án 2 (Web hoặc mạng) 
  HK 6 11 1. Chứng chỉ Kỹ thuật viên Tin học Hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ thuật viên Tin học.
   6 2. Bằng tốt nghiệp cao đẳng với danh hiệu Cử nhân cao đẳng CNTT ĐTTXQM  Khóa luận tốt nghiệp Cao đẳng/Thi tốt nghiệp (sẽ có nhiều hướng khác nhau)
  TC số tín chỉ  85 Kết thúc giai đoạn 1 Bằng Cử nhân  cao đẳng.
  HK 7 12
  HK 8 17 Đồ án 3
  HK 9 15
  HK 10 10 Bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu cử nhân đại học CNTT ĐTTXQM   Khóa luận tốt nghiệp đại học/Thi tốt nghiệp
  TC số tín chỉ 54 Kết thúc giai đoạn hoàn thiện đại học Bằng  Cử nhân đại học.
  TC số tín chỉ 139 Kết thúc cả khóa học

Cơ hội nghề nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp hệ Đại học đào tạo từ xa ngành Công nghệ thông tin có thể ứng dụng tốt hơn tin học vào các ngành nghề chuyên môn của mình.

Có cơ hội làm việc tại các công ty xí nghiệp chuyên về lĩnh vực tin học. Học viên tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin (CNTT) hình thức ĐTTXa có thể làm việc tốt trong 4 lĩnh vực sau:

 • Ứng dụng Cơ Sở Dữ Liệu.
 • Phần mềm ứng dụng.
 • Ứng dụng web.
 • Quản trị mạng.

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thông tin theo hình thức ĐTTXa có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ trong chương trình đào tạo thạc sĩ Công nghệ Thông tin.